Obavještenje o prodaji osnovnih sredstava

Nakon sprovedenog postupka prodaje osnovnih sredstava prikupljanjem ponuda broj 01/21, JU Zavod za geološka istraživanja Podgorica objavljuje Odluku o prodaji teretnog vozila, broj 04-1209/4…>>

Continue reading "Obavještenje o prodaji osnovnih sredstava"

Naučna konferencija u Kolašinu

Predstavnici Zavoda su 2.juna 2021.god. učestvovali na naučnoj konferenciji u Kolašin pod nazivom ”Antieroziona zaštita Biogradskog jezera i rješavanje hidroloških roblema u slivu Biogradske…>>

Continue reading "Naučna konferencija u Kolašinu"