Slobodan pristup

Na osnovu člana 43. Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Službeni list Crne Gore”, br. 3/20 od 23.01.2020, 38/20 od 25.04.2020), JU Zavod za geološka istraživanja sedmodnevno objavljuje na svojoj internet stranici izdate putne naloge za upravljanje službenim vozilima, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora (20.06.2020.-30.08.2020. godine).

Putni nalozi:

U skladu sa članom 75 stav 2 Zakona o sprečavanju korupcije (Sl.list Crne Gore broj 53/2014 i 42/2017) JU Zavod za geološka istraživanja Podgorica objavljuje Plan integriteta za naredni dvogodišnji period.

Na osnovu člana 43. Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Službeni list Crne Gore”, br. 3/20 od 23.01.2020, 38/20 od 25.04.2020), JU Zavod za geološka istraživanja sedmodnevno objavljuje na svojoj internet stranici izdate putne naloge za upravljanje službenim vozilima, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora.