Projekti

JU Zavod za geološka istraživanja je angažovana na domaćim i medjunarodnim projektima, sa ciljem unaprijedjenja kvaliteta života i pozitivnog uticaja na prirodu oko nas za potrebe industrije i razvoja iste. Stim u vezi svoje nagažovanje možete naći na sledećim likovima.