Laboratorija

Laboratorija

Zavod nudi nezavisno akreditovano testiranje kamena za sveobuhvatan spektar usvojenih Crnogorskih standarda (MEST), dokumentovanih procedura za testiranje i metoda testiranja kamena.

Takodje smo u mogućnosti da vršimo odredjen spektar ispitivanja hemijskog sastava i kvaliteta vode. Uporedo sa pracenjem stanje hidrogeološkog potencijala Crne Gore.

Laboratorija za ispitivanje kamena i kamenog agregata

Inovatinvni dizajn, neobične instalacije i promjenjivi klimatski uslovi često mogu zahtjevati razvoj specijalizovanih metoda ispitivanja kamena i kamenog agregata. U takvim slučajevima, Zavod ima internu ekspertizu da postavi opremu i uslove da ispuni zahtjeve za ispitivanje kamena i kamong agregata specifičnih za projekat.

Sa tog aspekta Zavod može da pruži sledeće usluge ispitivanja kamena:

 • MEST EN 1936:2011 – Metode ispitivanja prirodnog kamena – Odredjivanje stvarne i prividne gustine, i ukupne i otvorene prozornosti
 • JUS B.B8.032 – Ispitivanje prirodnog kamena – Odredjivanje zapreminske mase bez pora i šupljina
 • JUS B.B8032 – Oredjivanje kojeficijenata zapreminske mase i poroznosti
 • JUS B.B8.010 – Odredjivanja upijanja vode
 • JUS.B.B8.002 – Ispitivanje prirodnog kamena – Ispitivanje postojanosti na mrazu – Indirektna metoda sa rastvorom natrijum-sulfata
 • MEST EN 13755:2009 – Ispitivanje cvrstoće na pritisaku u suvom i vodom zasićenom stanju i posle 25 ciklusa zamrzavanja i odmrzavanja
 • MEST EN 12371:2016 – Metode ispitivanja prirodnog kamena – Odredjivanje otpornosti na mraz
 • MEST EN 14157:2018 – Metode ispitivanja prirodnog kamena – Odredjivanje otpornosti na habanje
 • JUS B.B8.042 – Sadržaj hlorida, sulfata i sulfida.

Metode ispitivanja kamenih agregata koje laboratorija može da uradi i pruži kao uslugu su:

 • MEST EN 932-2:2009 – Ispitivanja opštih svojstava agregata – Dio 2: Metode redukcije laboratorijskih uzoraka
 • MEST EN 923-5:2013 – Ispitivanja opštih svojstava agregata – Dio 5: Standardna oprema i kalibracija
 • MEST EN 933-1:2012 – Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata – Dio 5: Odredjivanje granulometrijskog sastava – Metoda sijanja
 • MEST EN 1097-6:2015 – Ispitivanja mehaničkih i fizičkih svojstava sgregata – Dio 5: Odredjivanje zapreminske mase i zrna i upijanje vode
 • MEST EN 933-4:2012 – Ispitivanje geometrijskij svojstava sgregata – Dio 4: Odredjivanje oblika svojstava agregata – Dio 4: Odredjivanje oblika zrna – ondeks oblika
 • MEST EN 1097-3:2009 – Ispitivanje mehanickih i fizičkih svojstava agregata – Dio 3:Odredjivanje nasipne gustine i šupljine
 • MEST EN 1367-2:2017 – Ispitivanje toplotnog i vremensko uticaja na svojstva agregata – Dio 2: Ispitivanje magnezijuma sulfatom
 • MEST EN 923-1:2009 – Ispitivanje opštih svojstava agregata – Dio 1: Metode uzorkovanja
 • JUS B.B8.030:1986 – Kameni agregat – Odredjivanje zapreminske mase u rastresitom i zbijenom stanju
 • JUS B.B8.044:1982 – Prirodni i drobljeni kameni agregat – Ispitivanje postojanosti prema mrazu natrijum sulfatom

Hemijska laboratorije

Hemijska laboratorija može da uradi skracene analize vode:

 • odredjivanje ukupne tvrdoće
 • odredjivanje kalcijuma,
 • odredjivanje magnezijuma,
 • odredjivanje sulfata,
 • odredjivanje hidrogenkarbonata,
 • odredjivanje hlorida,
 • odredjivanje suvog ostatka,
 • mjerenje provodljivosti,
 • pH vrijednost.

Laboratorija – Geotehnička ispitivanja

Laboratorija za geotehnička ispitivanja može da vrši analizu i ispitivanja prema sledećim metodama:

 • JUS U.B1.010:2000 – Geotehnička ispitivanja – Uzimanje uzorka tla
 • MEST EN 17892-1:2016 – Geotehničko istraživanje i ispitivanje – Laboratorijsko ispitivanje tla – Dio 1: Odredjivanje vlažnosti
 • MEST EN 17892-2:2016 – Geotehničko istraživanje i ispitivanje – Laboratorijsko ispitivanje tla – Dio 2: Odredjivanje zapreminske mase
 • MEST EN 17892-3:2016 – Geotehničko istraživanje i ispitivanje – Laboratorijsko ispitivanje tla – Dio 3: Odredjivanje zapreminske čvrtstih čestica
 • METI TS CEN ISO/TS 17892-4:2015 – Geotehničko istraživanje i ispitivanje – Laboratorijsko ispitivanje tla – Dio 4: Odredjivanje granulometrijskog sastava
 • MEST EN 17892-5:2021 – Geotehničko istraživanje i ispitivanje – Laboratorijsko ispitivanje tla – Dio 5 : Endometarsko ispitivanje s inkrementalnim opterećenjem
 • MEST EN 17892-10:2020 – Geotehničko istraživanje i ispitivanje – Laboratorijsko ispitivanje tla – Dio 10: Ispitivanje direktnog smicanja