Kontakt

Naziv institucije: JU Zavod za geološka istraživanja
Adresa: Naselje Kruševac bb, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon: (382) 20 245 453, (382) 20 245 438
Fax: (382) 20 245 438
E-mail: geozavod@t-com.me

Rad sa strankama

Radno vrijeme za rad sa strankama je od 07 00 do 13 00 časova.

Pišite nam