Međunarodni projekti

SIMONA – Sistem za informisanje o kvalitetu sedimenata, monitoringa i procijene za podršku transnacionalne saradnje za zajedničko upravljanje vodama u slivu rijeke Dunav

Website: www.interreg-danube.eu/approved-projects/simona

Program: Interreg Danube Transnational Programmewww.interreg-danube.eu/

Vrijeme trajanja Projekta: 06/2018. – 05/2021.

Uloga GSM u Projektu: Partner Projekta, IPA PP2

Rukovodilac Projekta: MSc Neda Dević

SIMONA je Evropski projekat u okviru Dunavskog transnacionalnog programa Interreg (DTP), sufinansiran od strane Evropske unije. Partnerstvo SIMONA čini 17 punopravnih partnera (11 ERDF, 4 IPA i 2 ENI) i 12 pridruženih partnera (ASP), što je vrlo uravnoteženo i snažno predstavljanje skoro čitavog sliva Dunava.
Zakonodavstvo EU-a (Direktiva 2013/39/ EU i njegove prethodne verzije) propisuje praćenje kvaliteta sedimenata i analizu trendova u smislu preduzimanja mjera kako bi se osiguralo da koncentracije opasnih supstanci (HSs), se ne značajno povećavaju u sedimentima i / ili relevantnim biotama.

Iako su Zajednički podaci o Dunavu (JDS 1 i 2) prije nekoliko godina karakterisali kvalitet sedimenata u Dunavu i zaključili da je zagađenje sedimenata postojeći problem u slivu rijeke Dunav (DRB), DTP zemlje nisu imale dovoljno institucionalnih kapaciteta (informacije, smjernice i metode) za izgradnju mreže transnacionalnih monitoringa sedimenata za procjenu trenda opasnih supstanci. Očekuje se da će praćenje sedimenta ponuditi ekonomične alternative za konvencionalno praćenje voda za opasne supstance navedene u Okvirnoj direktivi o vodama EU-a (WFD). Zbog toga, projekat SIMONA odgovara trenutnoj potražnji za učinkovitim i uporedivim mjerenjima i procjenama kvaliteta sedimenata u površinskim vodama u DRB-u, pružajući spreman sistem za implementaciju informacija, praćenja i ocjenjivanja kvaliteta sedimenata, kako bi podržao transnacionalnu saradnju za upravljanje vodama u slivu rijeke Dunav. Sistem je funkcionalna kompozicija sedimenata (1) uzorkovanje, (2) laboratorijske analize, (3) protokoli procijene i (4) SIMONA- alat (online IT aplikacije) koji se primenjuju na lokalnom i na strateškom nivou, tako da aktivno doprinosi za postizanje praćenja kvaliteta sedimenata prema Okvirnoj direktivi o vodama (WFD) i zahtjeva procjene hemijskog statusa. Glavni rezultat projekta SIMONA će biti poboljšano, usklađeno i koordinisano praćenje kvaliteta sedimenata i status vodnog tijela u slivu rijeke Dunav. Zajedno sa stručnjacima obučenim za upravljanje kvalitetom sedimenta od strane tima Projekta SIMONA, projekat će takođe stvoriti međunarodnu saradnju između zainteresovanih strana o praćenju koncentracije opasnih supstanci u vodi, sedimentima i bioti. Na radionici Inventara će biti obučeno 40 stručnjaka, 40 stručnjaka osposobljenih za Stakeholder radionice, 30 stručnjaka osposobljenih za trening 1. SIMONA, 30 stručnjaka osposobljenih na treningu 2. SIMONA i 30 stručnjaka osposobljenih za treningu 3. SIMONA.
Neposredna i srednjoročna korist ovog projekta će biti transparentna metoda podržana od strane SIMONA alata za praćenje kvaliteta sedimenata, koji će podstaći saradnju u transnacionalnom upravljanju vodama. Projekat predstavlja dugoročan i blagovremeni odgovor na zahtjevne potrebe učinkovitog korištenja procjene kvaliteta sedimenata za sljedeće protokole upravljanja riječnim slivom, koji bi trebali nastati u 2021. godini.

RESEERVE – Mineral potential of the ESEE region

Websajt projekta: https://eitrawmaterials.eu/project/reseerve/

Program: KIC EIT RawMaterials, https://eitrawmaterials.eu/

Vrijeme trajanja Projekta: 04/2018 – 03/2021

Vodeći Partner: Geološki zavod Slovenije GeoZS

Uloga GSM u Projektu: Task Partner

Rukovodilac Projekta: dr Slobodan Radusinović

Primarni i sekundarni mineralni resursi su od strateškog značaja za EU. Većina zemalja EU već su dio panevropske mreže “pan‐European Minerals Intelligence Network” koja pruža dosljedne i organizovane podatke kao informacije za primarne i sekundarne mineralne resurse na evropskom nivou. U regiji Zapadnog Balkana postoji praznina kada je u pitanju ova mreža.
Ciljevi projekta:

  • Kreirati registar mineralnih resursa za zapadni Balkan za primarne i sekundarne mineralne resurse mapiranjem mineralnih resursa u zemljama zapadnog Balkana: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija i Albanija, koje trenutno nisu uključene u postojeće platforme
  • Stvoriti mineralnu zajednicu Istočne i Jugoistočne Evrope, kako bi se odredile dostupne i u budućnosti potrebne informacije o primarnim i sekundarnim podacima a koji su vezani za mineralne resurse u zemljama zapadnog Balkana.
  • Povećati kapacitet zemalja Zapadnog Balkana za upravljanje mineralnim resursima na nacionalnom nivou.
  • Obezbijediti dovoljan protok informacija o mineralnim resursima za evropsku industriju, kako bi se proširilo poslovanje kao i investicije u regionu Zapadnog Balkana.
  • Prenošenje znanja od strane EIT RawMaterials partnera regionu Zapadnog Balkana sa ciljem da se razviju nova tržišta za moderne tehnologije, stvore mogućnosti za početnike, mala i srednja preduzeća, doprinese otvaranju novih radnih mjesta i stvori dodatna ekonomska vrijednost u oblasti mineralnih resursa.

RESPONSa: Response to landslide and flash flood risk with Early Warning System design

Program EU, IPA-Interreg Cross-border Cooperation Programme

Rukovodilac projekta: MSc Dragan Radojević, dipl.inž.geol.

Projektni partneri:  Hrvatski geološki institut, Zagreb, JU Zavod za geološka istraživanja, Podgorica i Rudarsko geološko građevinski fakultet, Tuzla

Vrijednost projekta: 935.168,30 EUR

Trajanje projekta: 10/2020 – 3/2023

U okviru 2. poziva EU programa INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, u oktobru 2020.godine započeo je projekat RESPONSa. Ukupan budžet projekta je 935.168,30 EUR, od čega EU sufinansira 85%, a projektni partneri 15%.

Predviđeno trajanje projekta od dvije i po godine će osigurati nastavak uspješne saradnje projektnih partnera koja je započela tokom sprovođenja safEarth projekta u sklopu istog EU programa u periodu 2017-2019. Ulogu vodećeg partnera projekta RESPONSa preuzeo je Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju Hrvatskog geološkog instituta iz Zagreba, dok su kao projektni partneri uključeni JU Zavod za geološka istraživanja iz Podgorice i Rudarsko geološko građevinski fakultet iz Tuzle.

Projekat RESPONSa, koji se odnosi na promovisanje i unapređenje zaštite životne sredine  i prirode i sistema upravljanja za prevenciju rizika. Prekogranična saradnja podrazumijevaće zajednički rad svih projektnih partnera na uspostavljanju sistema ranog upozoravanja od pojava klizišta i bujičnih poplava, koje u naseljenim područjima predstavljaju direktnu prijetnju za stanovništvo i njihovu imovinu. Kao posljedica klimatskih promjena, u posljednje vrijeme sve više svjedočimo pojavama klizišta i bujičnih tokova pokrenutih ekstremnim vremenskim uslovima (npr. intenzivnim ili dugotrajnim padavinama). U tom smislu, u sklopu projekta RESPONSa u fokusu su istraživanja u vezi sa praćenjem klizišta korišćenjem metoda daljinskih istraživanja i praćenje meteoroloških uslova te određivanje graničnih vrijednosti pokretača kod kojih dolazi do aktiviranja štetnog događaja. Aktivno učestvovanje ključnih učesnika (predstavnika lokalne zajednice, civilne zaštite, meteoroloških službi) će omogućiti  procjenu kapaciteta lokalne zajednice i izradu operativnih procesa za različite geohazardne scenarije. Njihovim objedinjavanjem u zajednički sistem, u slučaju pojave rizičnog događaja, lokalna zajednica će biti u mogućnosti da adekvatno i blagovremeno odgovori.

Za pilot područja za koja će se izraditi struktura sistema ranog upozoravanja odabrani su sledeći gradovi: Opština Budva (Crna Gora), Grad Kutina (Hrvatska), Grad Tuzla i Brčko Distrikt (Bosna i Hercegovina).

Facebook Twitter Instagram Youtube

KIC EIT RECO2MAG  – RECO2MAG Grain boundaries engineered Nd-Fe-B permanent magnets

Website: https://reco2mag.rgf.bg.ac.rs/

Program: EIT RawMaterials

Vodeći partner projekta: Jozef Stefan Institut (JSI), Ljubljana, Slovenija

Trajanje Projekta: 01/2022–12/2023

Uloga Zavoda za geološka istraživanja u Projektu: Task Partner

Kontakt osoba: dr Slobodan Radusinović

Projekt RECO2MAG fokusiran je na korištenje najnovijih rezultata istraživanja za optimizaciju mikrostruktura magneta i uvođenje novih metoda obrade za proizvodnju sinterovanih Nd-Fe-B trajnih magneta sa nižim sadržajem disprozijuma (Dy) i višim magnetskim svojstvima za upotrebu u modernim električnim motorima. U sklopu projekta sprovesti će se analiza životnog ciklusa i analiza troškova životnog ciklusa razvijenih permanentnih magneta.

Osim toga, projekat će istražiti dostupnost elemenata rijetkih zemalja (REE) za upotrebu u proizvodnji trajnih magneta u jugoistočnoj Europi, identifikovati i povezati potencijalna nalazišta REE s razvojnim programerima tehnologije obrade, potencijalnim prerađivačima i korisnicima, čime će se pomoći u daljem smanjenju uvoza i osigurati održiviju i nezvisniju proizvodnju trajnih magneta u Europi.

Projekat je finansiranom od strane EIT RawMaterials i ima za cilj primjenu tehnoloških inovacija i setova podataka o kritičnim mineralima u RIS zemljama u svrhu povećanja efikasnosti sirovina u proizvodnji trajnih magneta (PM), te povezivanje proizvodnih lanaca u nezavisniji i efikasniji industrijski ekosistem PM unutar Europske Unije. LCA/LCC analiza zajedno sa najnovijim geološkim informacijama o kritičnim sirovinama će stvoriti nezavisan i efikasan industrijski ekosistem EU.