O nama

Zavod za geološka istraživanja je javna ustanova i već sedamdeset godina dominantni nosilac geološke naučno-stručne djelatnosti u Crnoj Gori. Zavod je osnovan 31. avgusta 1945. godine i to je najznačajniji događaj u istoriji geoloških istraživanja u Crnoj Gori. Taj datum predstavlja početak organizovanog i sistematskog ispitivanja razvoja, sastava i građe zemljine kore na teritoriji Crne Gore, istraživanja u cilju utvrđivanja rezervi mineralnih sirovina, hidrogeoloških i inženjersko-geoloških istraživanja i ispitivanja.

Zadatak Zavoda je da realizuje programe i projekte geoloških istraživanja od interesa za Crnu Goru, koje donosi Ministarstvo kapitalnih investicija, a finansiraju se iz Budžeta Crne Gore i da dio prihoda ostvaruje na tržištu kroz izradu i realizaciju projekata iz različitih oblasti primijenjene geologije.