DOBRODOŠLI NA ZVANIČNU INTERNET PREZENTACIJU
JU ZAVODA ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

DOBRODOŠLI NA ZVANIČNU INTERNET PREZENTACIJU
JU ZAVODA ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

DOBRODOŠLI NA ZVANIČNU INTERNET PREZENTACIJU
JU ZAVODA ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

DOBRODOŠLI NA ZVANIČNU INTERNET PREZENTACIJU
JU ZAVODA ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

DOBRODOŠLI NA ZVANIČNU INTERNET PREZENTACIJU
JU ZAVODA ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

DOBRODOŠLI NA ZVANIČNU INTERNET PREZENTACIJU
JU ZAVODA ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

DOBRODOŠLI NA ZVANIČNU INTERNET PREZENTACIJU
JU ZAVODA ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

 

Izrada karti

Stručnjaci Zavoda aktivno se bave izradom raznih vrsta karti..

 

 

Publikacije

Stručnjaci Zavoda aktivno se bave publikovanjem naučno-stručnih radova u naučnim i stručnim časopisima i međunarodnim publikacijama..

 

 

Projekti

Zavod za geološka istraživanja učestvuje u brojnim nacionalnim i međunarodnim projektima.

 

Elaborati i projekti

Stručni Zavoda vrše izradu projekata i elaborata..

Riječ Direktora

Dobrodošli na našu zvaničnu stranicu

JU Zavod za geološka istraživanja ima primaran cilj da što bolje upoznamo sve resurse naše države, definišemo strukture materijala sa kojima raspolažemo i tipove zemljišta na kojima živimo, upoznamo vode sa kojima raspolažemo. Stoga geološka istraživanja predstavljaju javan isteres svih gradjana sa ciljem poboljšanja kvaliteta života i dobijanja najboljih rješenja koje se reflektuju na očuvanje životne sredine.  Pored toga što smo Institucija koja se bavi poslovima u javnom interesu, takodje je orijentisana prema javnom i privatnom sektoru.

Za potrebe javnog sektora saradjujemo sa Ministarstrvom kapitalnih investicija, koje nam je ujedno i resorno ministarstvo, kao i sa ostalim institucijama u sistemu, za koje radimo projekte i elaborate. Isto radimo i za privatni sektor, za koji pored izrade projektata, elaborata, radimo i laboratorijska istraživanja sa ciljem utvrdjivanja fizičkih i hemijskih svojstava.

Pored zadataka i poslova koje obavljamo u okvirima Crne Gore, imamo i intezivnu saradnju sa medjunarodnim i regionalnim institucijama. Aktivno učestvujemo na raznim medjunarodnim projektima.

Međunarodni projekti

SIMONA je Evropski projekat u okviru Dunavskog transnacionalnog programa Interreg (DTP), sufinansiran od strane Evropske unije. Partnerstvo SIMONA čini 17 punopravnih partnera (11 ERDF, 4 IPA i 2 ENI) i 12 pridruženih partnera (ASP), što je vrlo uravnoteženo i snažno predstavljanje

Domaći projekti

U okviru brojnih nacionalnih projekata Zavod za geološka istraživanja obavlja opšta, tematska, geoekološka i razvojna istraživanja.

Najnovija obavještenja

Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava prikupljanjem ponuda broj poziva 01/24

Prodavac: JU Zavod za geološka istrazivanja Podgorica, Naselje Kruševac bb, ulica Jaglike Adzic bb, 81 000 Podgorica. Predmet prodaje: 2 (dva) putnička vozila vlasnistvo…>>

Continue reading "Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava prikupljanjem ponuda broj poziva 01/24"

Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava prikupljanjem ponuda broj poziva 01/23

Prodavac: JU Zavod za geološka istrazivanja Podgorica, Naselje Kruševac bb, ulica Jaglike Adzic bb, 81 000 Podgorica. Predmet prodaje: 3 (tri) putnička vozila vlasnistvo…>>

Continue reading "Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava prikupljanjem ponuda broj poziva 01/23"

Poziv za radionicu “Inovacije u eksploataciji “

U svojstvu projektnog partnera Zavod za geološka istraživanja učestvuje u realizaciji Projekta DIM ESEE-2, četvorogodišnjeg projekta na temu Primjena inovacija, projekta cjeloživotnog učenja usmjerenog na povećanje inovativnosti…>>

Continue reading "Poziv za radionicu “Inovacije u eksploataciji “"

Najnovije vijesti

Gostovanje dr Martina Djakovica na RTCG

Kolega dr Martin Djakovic je gostovao na RTCG u kontekstu zaštite nacionalnog prirodnog dobra u Ulcinju….>>

Continue reading "Gostovanje dr Martina Djakovica na RTCG"

Praistorija je svuda oko nas, stijene pamte

Kolega dr Marin Daković je gostovao na TV Prva, na temi Praistorija je svuda oko nas, gdje je dao kratki uvid u bogatstvo paleontoloških…>>

Continue reading "Praistorija je svuda oko nas, stijene pamte"