Sektor za opšte, pravne i finansijske poslove

Sektor za pravne, opšte i računovodstveno-finansijske poslove obezbjeđuje nesmetano funkcionisanje Zavoda i obavljanje poslova iz osnovne djelatnosti.

U ovom Sektoru se obavljaju sljedeći poslovi:

  • pravni poslovi, poslovi održavanja stručne dokumentacije i biblioteke, opšti poslovi (poslovi kucanja, kopiranja, poslovi arhiviranja, poslovi čuvanja imovine, održavanja higijene, zaštite na radu, poslovi održavanja voznog parka) i
  • računovodstveno finansijsko-kancelarijski i knjigovodstveni poslovi.