Poziv za radionicu “Inovacije u eksploataciji “

U svojstvu projektnog partnera Zavod za geološka istraživanja učestvuje u realizaciji Projekta DIM ESEE-2, četvorogodišnjeg projekta na temu Primjena inovacija, projekta cjeloživotnog učenja usmjerenog na povećanje inovativnosti…>>

Continue reading "Poziv za radionicu “Inovacije u eksploataciji “"

Objavljivanje naučnih radova u Geološki glasnik

Poštovane kolege, Obavještavamo Vas da je JU Zavod za geološka istraživanja u pripremi osamnaestog redovnog izdanja naučno-stručnog časopisa “Geološki glasnik“. U cilju prezentacije rezultata istraživanja…>>

Continue reading "Objavljivanje naučnih radova u Geološki glasnik"