Publikacije

Stručnjaci Zavoda aktivno se bave publikovanjem naučno-stručnih radova u naučnim i stručnim časopisima i međunarodnim publikacijama.

Zavod izdaje časopis Geološki glasnik. Prvi broj je štampan 1956 godine. Do sada je publikovano je 16 redovnih izdanja i 21 broj posebnih izdanja Geološkog glasnika.

Publikacije Geoloških glasnika

U 2019. godine objavljujemo Geološki glasnik sa radovima i osvrtom na dosadašnje zalaganje ljudi koji su svoj život posvetili geologiji u Crnoj Gori i dali svoj doprinos istoj.

U Decembru u 2023 godine u XVIII Geološki glasnik sa radovima domaćih i medjunarodnih naučnika, i sa širokim spektrom tema. Na kraju glasnika je osvrt na naučnike koji su svoj život posvetili i dali veliki doprinos geologiji u Crnoj Gori i u medjunarodnoj.

Izdavaštvo

Jedna od izdavačkih djelatnosti Zavoda jeste pisanje i publikovanje knjiga. Tako je zavod u saradnji sa Inženjerskom komorom Crne Gore, a vezano za istraživanje bijelog i crvenog boksita u regionu Vojnik – Maganik publikovao knjigu Geologija boksitnog rejona Vojnik – Magnik (Crna Gora) – djelo grupe domaćih autora.