Publikacije

Stručnjaci Zavoda aktivno se bave publikovanjem naučno-stručnih radova u naučnim i stručnim časopisima i međunarodnim publikacijama.

Zavod izdaje časopis Geološki glasnik. Prvi broj je štampan 1956 godine. Do sada je publikovano je 16 redovnih izdanja i 21 broj posebnih izdanja Geološkog glasnika.


Pored izdavanja geološkog glasnika izdali smo i knjigu u saradnji sa Inženjerskom komorom Crne Gore, a vezano za istraživanje bijelog i crvenog boksita u regionu Vojnik – Maganik.