Sektor za rudarske istražne radove i istražno bušenje

Sektor za rudarske istražne radove i istražno bušenje izvodi rudarske istražne radove i istražno bušenje za potrebe inženjersko-geoloških istraživanja, hidrogeoloških istraživanja i istraživanja ležišta mineralnih sirovina koja se izvode u cilju izrade kompleksnih podloga potrebnih za:

  • izgradnju infrastrukturnih objekata (autoputeva, magistralnih i regionalnih puteva, dvorana, hala, stambenih objekta i dr.),
  • vodosnabdijevanje naselja, industrije i poljoprivrede i
  • istraživanja ležišta mineralnih sirovina.

Sektor raspolaže sa 3 bušaće garniture za izvođenje geotehničkih bušotina svih prečnika do dubine 150m, sa uzimanjem uzoraka za geotehnička ispitivanja, zatim bušenje hidrogeoloških istražnih, opitnih i osmatračkih bušotina sa ugradnjom pijezometarskih cijevi za potrebe hidrogeoloških radova, bušenje istražno-eksploatacionih bunara, itd.

U ovom sektoru se obavljaju poslovi nabavke i ugradnje pumpi za eksploatacione bunare, postavljanja razvodne vodovodne mreže i drugih pratećih vodozahvatnih objekata, kao i istražno geološko bušenje sa ili bez jezgrovanja za potrebe istraživanja ležišta mineralnih sirovina.