Naučna konferencija u Kolašinu

Predstavnici Zavoda su 2.juna 2021.god. učestvovali na naučnoj konferenciji u Kolašin pod nazivom ”Antieroziona zaštita Biogradskog jezera i rješavanje hidroloških roblema u slivu Biogradske…>>

Continue reading "Naučna konferencija u Kolašinu"

SIMONA Projekat – Bilten

Polugodišnji izvještaj za 2020. godinu projekta SIMONA koji je finansiran iz programa Interreg Danube Transnational Programme, dostupan je u okviru bilten izdanja….>>

Continue reading "SIMONA Projekat – Bilten"