Objavljivanje naučnih radova u Geološki glasnik

Poštovane kolege, Obavještavamo Vas da je JU Zavod za geološka istraživanja u pripremi osamnaestog redovnog izdanja naučno-stručnog časopisa “Geološki glasnik“. U cilju prezentacije rezultata istraživanja…>>

Continue reading "Objavljivanje naučnih radova u Geološki glasnik"

Naučna konferencija u Kolašinu

Predstavnici Zavoda su 2.juna 2021.god. učestvovali na naučnoj konferenciji u Kolašin pod nazivom ”Antieroziona zaštita Biogradskog jezera i rješavanje hidroloških roblema u slivu Biogradske…>>

Continue reading "Naučna konferencija u Kolašinu"