Objavljivanje naučnih radova u Geološki glasnik

Poštovane kolege, Obavještavamo Vas da je JU Zavod za geološka istraživanja u pripremi osamnaestog redovnog izdanja naučno-stručnog časopisa “Geološki glasnik“. U cilju prezentacije rezultata istraživanja…>>

Continue reading "Objavljivanje naučnih radova u Geološki glasnik"