SIMONA Projekat – Sastanak učesnika na sredini projekta, Budimpešta, 29. -30. januar 2020.

Skoro sve članice SIMONA konzorcijuma učestvovale su na radnom sastanku u Budimpešti. Sastanak je organizovan od strane Szent Istvan Univerziteta (HU-SZIE) i vodećeg partnera Geološkog zavoda Slovenije (SI-GEOZS), u periodu od 29. do 30. januara 2020. godine., u prostorijama Szent Istvan Univerziteta. U okviru projekta, završeno je skoro polovina planiranih aktivnosti, koje je prezentovao glavni naučni koordinator Projekta (Győző Jordan), sa akcentom na ukupni napredak i prepreke u toku izještavanja. Glavni cilj sastanka bila je diskusija o statusu Projekta po pitanju sljedećih aktivnosti: 1. aktivnost obuke- uzorkovanje i sprovođenje laboratorijskih analiza sa određenim protokolima za rječne sedimente i 2. postupak evaluacije, koja uključuje ispitivanje protokola metodologije. Neki od rukovodilaca Radnih paketa (WP) predložili su određene zadatke koje bi svi projektni partneri trebali ispuniti u zadanim rokovima kako bi se rješile sve finansijske dileme, kao i aktivnosti obuke (postupak uzorkovanja i laboratorijske analize). Kako se približavamo našim prvim terenskim istraživanjima i treninzima, očekujemo da se ta pitanja u skladu s tim rasvijetle.

Projekat SIMONA