Saopštenja o projektima i međunarodnoj saradnji

Tokom 2013. godine, ostvarena je saradnja sa međunarodnim naučno-stručnim i drugim institucijama. Naime, Zavod je ostvario saradnju sa više evropskih geoloških naučnih i stručnih institucija, kao i sa institucijama u regionu.

U 2013. godini nastavljena je saradnja sa EuroGeoSurveys (EGS), Geološkim zavodom Austrije, Geološkim zavodom Srbije i Hrvatskim geološkim institutom sa kojima su potpisani i Momorandumi o saradnji.

Stručnjaci Zavoda su u toku 2013. godine učestvovali u radu stručno-naučnih kongresa, simpozijuma i savjetovanja i radili na realizaciji multidisciplinarnih projekata, gdje su imali zapažene prezentacije i referate.

U saradnji sa institucijama iz zemalja regiona i Evrope pripremljeni su zajednički predlozi projekta za podršku u finansiranju kroz različite programe (SEE, MED, IPA-Adriatic, Horizon 2020). Izdvajamo:

  • Učešće na Završnom skupu HELM Projekta, Budimpešta, Mađarska, oktobar, 2013.
  • Učešće na Eionet NRC radionici GMES – Implementacija servisa za praćenje zemljišta, Danska, oktobar, 2013.
  • Sastanci Projekta SNAP-SEE: Budimpešta, Mađarska, februar, 2013; Bečići, Crna Gora, maj 2013, Bratislava, Slovačka, novembar, 2013.
  • Projekta SNAP-SEE: Prve nacionalne konsultacije, Podgorica, septembar, 2013; Ljubljana i Zagreb, oktobar, 2013.; Beograd, januar, 2014.
  • IPA Kapitalizacioni seminar. Tivat, novembar 2013, u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija.
  • EMODNET- Projekat kick-off sastanak, Lisabon, Portugalija, januar, 2014.
  • Sastanak za pripremu IPA Adriatik projekata, Ljubljana, jun 2013.
  • 3rd AGRIMBA – AVA CONGRESS, Agrobiznis i ruralni razvoj kao globalni izazov, Univerzitet Mediteran, Crna Gora, Budva, 2013.
  • 42. Konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda-Voda, 2013, Srpsko Društvo za zaštitu voda, Perućac, Srbija.