Preuzimanje

Ova stranica je namjenjena za preuzimanje materijala koji je objavljen od strane Zavoda za geološka istraživanja, a tiče se Geološkog glasnika.

U decembru 2019. godine objavljujemo Geološki glasnik sa radovima i osvrtom na dosadašnje zalaganje ljudi koji su svoj život posvetili geologiji u Crnoj Gori i dali svoj doprinos istoj.