Poziv za radionicu “Inovacije u eksploataciji “

U svojstvu projektnog partnera Zavod za geološka istraživanja učestvuje u realizaciji Projekta DIM ESEE-2, četvorogodišnjeg projekta na temu Primjena inovacija, projekta cjeloživotnog učenja usmjerenog na povećanje inovativnosti među stručnjacima za mineralne sirovine u regiji istočne i jugoistočne Evrope (ESEE).

U okviru projekta, ove godine, pripremljena je inovativna radionicu na temu “Inovacije u eksploataciji “, koja će biti održana od 18. do 20.10.2023, u IUC Dubrovnik. Radionica je namijenjena rudarskim inženjerima, geolozima, geološkim inženjerima, geofizičarima, i pripadnicima srodnih struka, zaposlenim u industriji, obrazovnim ili naučno-istraživačkim institucijama.

U okviru radionice Inovacije u eksploataciji mineralnih sirovina biće predstavljeni najbolji primjeri iz prakse. Pored pregleda postojećih metoda eksploatacije, radionica je fokusirana na inovacije i održivo rudarstvo u oblasti bušenja, miniranja i mašinskog rudarstva kao osnovnih vidova eksploatacije mineralnih sirovina. Biće predstavljena najnovija dostignuća u oblasti miniranja, kao što su upotreba najnovijih kompjuterskih programa, karakterizacija stenske mase u cilju optimalnog usitnjavanja pri miniranju, metode smanjenja neželjenih efekata miniranja. Na primjerima iz prakse i rezultatima postignutim u okviru najnovijih istraživačkih projekata EU, biće predstavljene inovacije vezane za mašinstvo i rudarstvo i digitalizaciju u oblasti eksploatacije. Ovo je izvrsna prilika da se pridružite inovativnoj radionici DIM ESEE-2 u Dubrovniku, upoznate stručne predavače i druge stručnjake iz cijele Evrope u jednom od najljepših gradova.

Pozivamo kolege, rudare, geologe, tehnologe i ostale zainteresovane da razmotre mogućnost učešća na pomenutoj radionici.

Detaljnije informacije, uslove i uputstva za registraciju možete pronaći na sajtu projekata DIM ESE2: https://dim-esee.eu/