Naučna konferencija u Kolašinu

Predstavnici Zavoda su 2.juna 2021.god. učestvovali na naučnoj konferenciji u Kolašin pod nazivom ”Antieroziona zaštita Biogradskog jezera i rješavanje hidroloških roblema u slivu Biogradske rijeke i Biogradskog jezera ”. Na konferenciji su učestvovale relevantne institucije, i naučnici iz zemlje i regiona. Konfenerncija je imala za cilj ukazivanje na problem prirodne degradacije i nestajanja Biogradskog jezera.

Prezentovali smo dosadašnje aktivnost Zavoda na istraživanju geološke građe i hidrogeoloških karakteristika slivne zone Biogradskog jezera. Istakli smo u prezentaciji značaj geoloških, hidrogeoloških i inženjersko-geoloških istraživanja kao glavnu podlogu sa izradu koncepcije očuvanja ovog prirodnog dragulja Crne Gore.