Za autore

KONGRESNE SEKCIJE I TEME

Teme Kongresa su podijeljene na dvije cjeline: fundamentalnu i primijenjenu geologiju. Detaljan program Kongresa biće objavljen nakon prijema svih apstrakata.

Naučni program će se izvoditi u kongresnim sekcijama kroz plenarna predavanja, usmena izlaganja (predavanja) i poster prezentacije.

SLUŽBENI JEZICI

Službeni jezici Kongresa su crnogorski i engleski. Apstrakti se predaju na crnogorskom jeziku, jezicima u službenoj upotrebi u Crnoj Gori ili na engleskom jeziku.

UPUTSTVA AUTORIMA

Apstrakte pripremiti prema uputstvu koje se nalazi na internet stranici Zavoda u dijelu posvećenom održavanju Kongresa. Uz uputstvo, dat je i praktičan primjer kako apstrakt treba da izgleda. Predlog organizatora je da apstrakti budu na engleskom jeziku, a mogu takođe biti na crnogorskom jeziku, ili jezicima u službenoj upotrebi u Crnoj Gori. Tekstovi moraju imati obavljenu jezičku lekturu. Autori su u potpunosti odgovorni za sadržaj svojih apstrakata. Apstrakti treba da sadrže od 400–700 riječi. Detaljna uputstva za pripremu apstrakta na crnogorskom i apstrakta na engleskom.

Početak registracije i slanja apstrakata: 10. decembar 2019. godine na sledećem linku.

Stranica za prijavu apstrakakta.

Radove treba poslati najkasnije do 29. februara 2020. Apstrakti će biti recenzirani od strane članova Naučnog odbora. Biće objavljeni samo oni apstrakti čiji su autori uplatili kotizaciju za učešće.

 

KOTIZACIJA

Učesnikom Kongresa postaje se slanjem apstrakata Naučnom odboru i uplatom kotizacije u iznosu od 150 eura u skladu sa instrukcijama za plaćanje koje se nalaze na internet stranici Zavoda u dijelu posvećenom održavanju Kongresa. Kotizacija za studente iznosi 30 eura. Svi novčani iznosi su neto. Iznos bankovnih transfera snosi uplatilac kotizacije. Učesnici kongresa koji nemaju prijavljene apstrakte, uplate kotizacija u navedenom iznosu mogu izvršiti na licu mjesta na dan održavanja kongresa.

Kotizacija obuhvata registraciju, knjigu apstrakata sa pratećim kongresnim materijalima, osvježenje i ručak tokom trajanja Kongresa 14. i 15. maja, i svečanu večeru 15. maja 2020. godine.

 

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE KOTIZACIJE

Broj žiro računa Zavoda za geološka istraživanja Crne Gore (EUR):

525-6527-57 kod Komercijalne banke AD Budva.

IBAN – međunarodni broj računa Zavoda za geološka istraživanja Crne Gore (EUR):

ME25525007030000392106

PIB 02011204302

PDV 30/31-02523-8

SWIFT code: KOBBMEP2

Sve dodatne informacije možete dobiti od kontakt osoba na telefon ili e-mail:

Ime i prezime:  Božica Jovanović

Tel. + 382 67 620 032

e-mailbjovanovic.geo@gmail.com

Ime i prezime:  Ivana Radošević

Tel.  + 382 67 202 211

e-mail:  ivanaraznatovic@live.com