Program i važni datumi

PROGRAM KONGRESA

Četvrtak, 14.05.2020.

Svečano otvaranje Kongresa i plenarna predavanja
Usmena izlaganja i posteri

Petak, 15. 05.2020.

Usmena izlaganja i posteri
Zatvaranje Kongresa i svečana večera

Subota, 16.05.2020.

Ekskurzija/e

EKSKURZIJE

1. Crnogorsko primorje i centralna Crna Gora

Trajanje: 1 dan, 16.05.2020. subota

Završetak: Budva, 16.05.2020.

VAŽNI DATUMI

Početak registracije i slanja apstrakata: 10. decembar 2019. godine

Krajnji rok slanja apstrakata: 29. februar 2020. godine. , produžen do 31.03.2020. godine.

Priijava za ekskurziju: 03. april 2020. godine.

Krajnji rok za obavještenje o prihvatanju apstrakata: 03. april 2020. godine.

Objavljivanje programa: 10. april 2020. godine.

U slučaju otkazivanja učešća na Kongresu, moguće je vraćanje 50 % uplaćenog novca, do 10. aprila 2020. godine. Nakon ovog datuma, neće biti moguć povraćaj novca.