1. Kongres geologa Crne Gore sa međunarodnim učešćem

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da će 1. Kongres geologa Crne Gore sa međunarodnim učešćem biti održan od 14.-16. maja 2020. godine u hotelu “Budva”, Slovenska Obala, Budva u organizaciji:

JU Zavoda za geološka istraživanja Crne Gore i

Crnogorskog geološkog društva

Kongres ima međunarodni karakter sa planiranim temama iz fundamentalne i primijenjene geologije i sa ciljem unapređenja znanja i razmjene iskustava iz različitih naučnih disciplina, sa posebnim akcentom na prirodne resurse i njihovo korištenje u skladu sa principima održivog razvoja.
Smatramo da će 1. Kongres geologa Crne Gore sa međunarodnim učešćem biti prilika za susret sa kolegama iz brojnih zemalja, diskusiju o stručnim problemima i problemima naučnih istraživanja u području geologije i srodnih nauka, ocijeni stanja geološke stuke i nauke u Crnoj Gori i regionu, načinu rješavanja izazova u budućnosti, posebno u vezi sa korištenjem  mineralnih resursa, geohazardom, vodnim resursima njihovim korištenjem i zaštitom, klimatskim promjenama i dr., kao i za razvoj uspostavljene saradnje i njeno proširenje.

Obavještavamo sve zainteresovane učesnike da je produžen rok za dostavljanje apstrakata za 1. kongres geologa Crne Gore do 31.03.2020. godine.

OBAVJEŠTENJE

Poštovani,

Zbog trenutne epidemiološke situacije sa Corona virusom i u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore,  Organizacioni odbor je donio odluku da se I Kongres geologa Crne Gore sa međunarodnim učešćem, čije održavanje je planirano od 14 do16 maja 2020. godine odloži do daljnjeg.

Ujedno vas obavještavamo da, zainteresovani učesnici Kongresa mogu dostavljati autorske apstrakte  i u narednom periodu.

Tačan datum održavanja Kongresa saopštićemo naknadno, zavisno od razvoja epidemiološke situacije.

Hvala na razumjevanju!

OBAVJEŠTENJE

Poštovani prijatelji i kolege,

nakon prvobitnog odlaganja Prvog Kongresa geologa Crne Gore sa međunarodnim učešćem, usled epidemije virusa CoVid-19, obavještavamo vas da je na sastanku Organizacionog odbora kongresa, određen novi termin održavanja kongresa u prvoj  polovini maja 2021. godine, sa istim uslovima i sekcijama koje su planirane za ovu godinu. Internet stranica i dalje ostaje otvorena za prijem apstrakata do 31. marta 2021. godine, sa nadom da ćemo zbog ovog odlaganja organizovati bolji i masovniji skup. Takođe obaveštavamo sve kolege koji su ranije poslali svoje apstrakte, da su njihovi apstrakti prihvaćeni i biće uvršteni u program kongresa.

Ostanite zdravi i bezbedni, nadamo se viđenju i druženju u maju 2021!

Organizacioni odbor