Konačna odluka o dodjeli stipendija za studijsku 2018/2019. godinu

JU Zavod za geološka istraživanja Podgorica u saradnji sa Ministarstvom ekonomije Vlade Crne Gore je po raspisanom konkursu za dodjelu stipendija za studijsku 2018/2019. godinu, objavljenom 31.08.2018. godine na internet stranicama JU Zavod za geološka istraživanja www.geozavod.co.me i Ministarstva ekonomije www.mek.gov.me, donijela konačnu odluku kojom se dodjeljuju stipendije za studijsku 2018/2019. godinu. Dokument možete preuzeti klikom na ovaj link.