Informacija o podnošenju dokumenata

Uz Zahtjev za Upravne akte koje izdaje JU Zavod za geološka istraživanja, shodno uredbi o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva ekonomije JU Zavod za geološka istraživanja, obavezno je dostavljanje orginalnih dokumenata.