Contact

Institution name: JU Zavod za geološka istraživanja
Address: Naselje Kruševac bb, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telephone: (382) 20 245 453, (382) 20 245 438
Fax: (382) 20 245 438
E-mail: geozavod@t-com.me

Contact us