Dostavljanje dokumentacije

Dostavljanje dokumentacije za Upravne akte koje izdaje JU Zavod za geološka istraživanja, shodno uredbi o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva ekonomije JU Zavod za geološka istraživanja, vrši se radnim danima od 10:00 do 14:00 h, neposrednom predajom na arhivi Zavoda, na adresi Naselje Kruševac bb 81 000 Podgorica.