Zatvaranje Javnog poziva 01/22

U skladu sa Javnim pozivom za prodaju osnovnih sredstava prikupljanjem ponuda, broj 01/22,od dana 03.03.2022. godine, Zavod obavjestava da nije bilo ponuda za ponudjeno osnovno…>>

Continue reading "Zatvaranje Javnog poziva 01/22"

Obavještenje o prodaji osnovnih sredstava

Nakon sprovedenog postupka prodaje osnovnih sredstava prikupljanjem ponuda broj 01/21, JU Zavod za geološka istraživanja Podgorica objavljuje Odluku o prodaji teretnog vozila, broj 04-1209/4…>>

Continue reading "Obavještenje o prodaji osnovnih sredstava"