Aktivnosti

Aktivnosti Zavoda za Geologiju na međunarodnom i domaćem planu se realizuju na sledećim projektima:

Međunarodnim:

SIMONA – Sistem za informisanje o kvalitetu sedimenata, monitoringa i procijene za podršku transnacionalne saradnje za zajedničko upravljanje vodama u slivu rijeke Dunav

RESEERVE – Mineral potential of the ESEE region

Domaćim: