9th ESEE Dialogue Conference 06/11/2018 Podgorica, Montenegro

Na Devetoj konferenciji dijaloga zemalja ESEE (istočne i jugoistočne Evrope), koju su organizovali EIT RawMaterials i Regionalni centar Leoben u okviru Montan univerziteta iz Austrije kao i Regionalni centar Adria, 58 učesnika iz oblasti naučnog istraživanja, prosvete i industrije okupilo se u Podgorici kako bi razgovarali o sektoru mineralnih sirovina u Evropi i Crnoj Gori i sa tim povezanim pitanjima.


EIT RawMaterials je panevropska mreža od 125 partnera koji se bave mineralnim sirovinama u industriji, prosveti i istraživačkim institucijama, koja svojima aktivnostima nastoji da rješava izazove Evrope u pogledu mineralnih sirovina i da ih preokrene u veliku prednost Evrope.

Među sedam govornika koji su vodili sesiju, Biljana Jestrović, generalna direktorica Direktorata za rudarstvo i geološka istraživanja, otvorila je konferenciju opštim prikazom okvira i trenutnog stanja u sektoru mineralnih sirovina u Crnoj Gori, naglašavajući njegov ukupni društveni značaj i potrebu sa saradnjom u Evropi.
Jedna radionica bavila se tekućim projektom RESEERVE, u kojem je Geološki zavod Crne Gore partner. Cilj projekta je popisivanje primarnih i sekundarnih mineralnih sirovina na zapadnom Balkanu.

Cilj konferencije je bio povezivanje mreže EIT RawMaterials sa regionom istočne i jugoistočne Evrope (ESEE) radi otkrivanjazajedničkih puteva ka realizaciji projekata u vezi sa mineralnim sirovinama i razvoju tog sektora.

Mineralne sirovine su baza današnjeg društva i važne su za cijeli svijet i budući društveni razvoj, ali, konkretno u Evropi, za jaku ekonomiju u budućnosti, neophodno je obezbijediti sigurno snabdijevanje mineralnim sirovinama.

Ekonomija budućnosti nesumnjivo je povezana sa održivim razvojem, što podrazumijeva čistu i ekološki prihvatljivu energiju, mobilnost i sve ostale društvene potrebe. Da bismo to realizovali, potrebne su nove tehnologije, za koje su, opet, neophodne mineralne sirovine.

LINKS OF 9th ESEE Dialogue Conference in Podgorica, Montenegro 2018.

1. LINKS with published announcement in print media and on the most visited portals in our country.
https://m.cdm.me/ekonomija/prostor-za-investicije-crna-gora-ima-mineralnih-sirovina/

https://m.portalanalitika.me/clanak/317077/uspostavljanje-dijaloga-o-mineralnim-sirovinama

http://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/220233/mineralne-sirovine-vazne-za-jaku-ekonomiju.html

http://www.antenam.net/ekonomija/99663-ekonomija-buducnosti-nesumnjivo-povezana-sa-odrzivim-razvojem

https://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Ekonomija&clanak=670401&datum=2018-11-08

2. Link for VIDEO CLIP

https://wetransfer.com/downloads/cc5baeb13dc4bae764d387fd53d3d8be20181109155500/dd72c4d26199071e1d6f6035ce13fc1e20181109155500/623942