soccerbo,soccerwo,soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,superflyboots,lovecleatsCr7 Gold Cleats,Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,soccerxp,cleatsuperfly,

 
 
 
Naziv institucije: JU Zavod za geološka istraživanja

Adresa: Naselje Kruševac bb, 81000 Podgorica, Crna Gora

Telefon: (382) 20 245 453
Fax: (382) 20 245 438

E-mail: geozavod@t-com.me
 
 
Sektor za rudarske istražne radove i istražno bušenje
Sektor za rudarske istražne radove i istražno bušenje izvodi rudarske istražne radove i istražno bušenje za potrebe inženjersko-geoloških istraživanja, hidrogeoloških istraživanja i istraživanja ležišta mineralnih sirovina koja se izvode u cilju izrade kompleksnih podloga potrebnih za:

* izgradnju infrastrukturnih objekata (autoputeva, magistralnih i regionalnih puteva, dvorana, hala, stambenih objekta i dr.),

* vodosnabdijevanje naselja, industrije i poljoprivrede i

* istraživanja ležišta mineralnih sirovina.

Sektor raspolaže sa 3 bušaće garniture za izvođenje geotehničkih bušotina svih prečnika do dubine 150m, sa uzimanjem uzoraka za geotehnička ispitivanja, zatim bušenje hidrogeoloških istražnih, opitnih i osmatračkih bušotina sa ugradnjom pijezometarskih cijevi za potrebe hidrogeoloških radova, bušenje istražno-eksploatacionih bunara, itd.

U ovom sektoru se obavljaju poslovi nabavke i ugradnje pumpi za eksploatacione bunare, postavljanja razvodne vodovodne mreže i drugih pratećih vodozahvatnih objekata, kao i istražno geološko bušenje sa ili bez jezgrovanja za potrebe istraživanja ležišta mineralnih sirovina.