soccerbo,soccerwo,soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,superflyboots,lovecleatsCr7 Gold Cleats,Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,soccerxp,cleatsuperfly,

 
 
 
Naziv institucije: JU Zavod za geološka istraživanja

Adresa: Naselje Kruševac bb, 81000 Podgorica, Crna Gora

Telefon: (382) 20 245 453
Fax: (382) 20 245 438

E-mail: geozavod@t-com.me
 
 
Sektor za opšte, pravne i finansijske poslove

Sektor za pravne, opšte i računovodstveno-finansijske poslove obezbjeđuje nesmetano funkcionisanje Zavoda i obavljanje poslova iz osnovne djelatnosti.

U ovom Sektoru se obavljaju sljedeći poslovi:

* pravni poslovi, poslovi održavanja stručne dokumentacije i biblioteke, opšti poslovi (poslovi kucanja, kopiranja, poslovi arhiviranja, poslovi čuvanja imovine, održavanja higijene, zaštite na radu, poslovi održavanja voznog parka) i

* računovodstveno finansijsko-kancelarijski i knjigovodstveni poslovi.