soccerbo,soccerwo,soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,superflyboots,lovecleatsCr7 Gold Cleats,Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,soccerxp,cleatsuperfly,

 
 
 
Naziv institucije: JU Zavod za geološka istraživanja

Adresa: Naselje Kruševac bb, 81000 Podgorica, Crna Gora

Telefon: (382) 20 245 453
Fax: (382) 20 245 438

E-mail: geozavod@t-com.me
 
 
Opšta geološka istraživanja
U skladu sa utvrđenom metodologijom o izradi Osnovne geološke, Osnovne hidrogeološke i Osnovne inženjersko-geološke karte, 1:100 000, u Crnoj Gori su počela prva regionalna inženjersko-geološka istraživanja.

* Regionalna inženjersko-geološka istraživanja Crne Gore izvedena u periodu od 1973. do 1980. godine na prostoru sjeverne i sjeveroistočne Crne Gore na površini od oko 8.000 km 2, omogućila su inženjersko-geološku klasifikaciju stijena, registrovanje inženjersko-geoloških pojava i procesa kao što su: klizanje, jaružanje, spiranje, održavanje i dr. Na osnovu ovih podataka izvršena je ocjena stabilnosti i nosivosti terena i urađena je prva Inženjersko-geološka karta, 1:100 000 sa odgovarajućim Tumačem. Rukovodilac Projekta: Dušan Jokić, diplomirani inženjer geologije.  

* Osnovna inženjersko-geološka karta Crne Gore, 1:100.000
je jedan od veoma značajnih Projekata koje Zavod realizuje. Na osnovu fotogeološkog i terenskog kartiranja terena vrši se inženjersko-geološka klasifikacija stijena, definišu se i izdvajaju: inženjersko-geološke pojave i procesi, seizmičke karakteristike terena, i vrše se geotehnička i geomehanička ispitivanja stijena. Osnovna geološka karta, 1:100.000 predstavlja osnovu za sva detaljna, studijska i primijenjena inženjersko-geološka istraživanja i projektovanja. Istraživanja za potrebe izrade Osnovne inženjersko-geološke karte Crne Gore, 1:100 000, počela su 1974. g. Do sada su urađeni listovi „Bar i Ulcinj”, „Kotor i Budva”, „Titograd”, „Nikšić” i „Pljevlja”. U toku su radovi na listovima „Berane” i „Žabljak”. Rukovodioci Projekta: dr Staniša Ivanović, Goran Ivanović, Katija Ivanović, Rajka Radulović, Dušan Jokić; diplomirani inženjeri geologije.

* Osnovna inženjerskogeološka karta lista „Ivangrad”, 1:100 000,
sa realizacijom radova po ovom objektu se otpočelo 2001. godine, kada je urađen i revidovan Projekat istraživanja. Projekat je koncipiran tako da se sagledaju i upoznaju sve inženjersko-geološke pojave i fenomeni na terenu bez kojih je nemoguće zamisliti izgradnju infrastrukturnih objekata. Njegovim završetkom biće izvršeno rejoniranje terena po stabilnosti i pogodnosti za građenje, i dobiće se podaci za urbanističke podloge. Rukovodilac Projekta: Dragomir Vukašinović, diplomirani inženjer geologije.  

* Osnovna inženjerskogeološka karta lista „Žabljak”, 1:100 000,
sa realizacijom radova po ovom objektu se otpočelo 2003. godine, kada je urađen i revidovan Projekat istraživanja. Kartiranje terena je shodno Projektu i Programu rada, uzima se predviđen broj uzoraka tla i uzoraka stijena. Uzorci tla se ispituju u geomehaničkoj laboratoriji Zavoda, dok su uzorci čvrstih stijena ispitani u ovlašćenoj laboratoriji za tu vrstu ispitivanja. Rukovodilac Projekta: Dragomir Vukašinović, diplomirani inženjer geologije.

* Inženjersko-geološka karta Crne Gore, 1:200 000
urađena jeu periodu 1995.-1997. godina i predstavlja regionalnu inženjersko-geološku sliku Crne Gore. Na njoj su predstavljene stijene koje učestvuju u građi terena Crne Gore i savremene egzogene pojave, a izvršeno je i rejoniranje terena prema stabilnosti i prema seizmičnosti. Rukovodilac Projekta: Dušan Jokić, diplomirani inženjer geologije.

Poznati naučno-istraživački instituti iz predhodne Jugoslavije bili su, povremeno, nosioci izrade raznih karata i studija koje su izučavale inženjersko-geološke, inženjersko-seizmološke ili seizmološke karakteristike prostora Crne Gore ili Jugoslavije. U njihovoj izradi su učestvovali i pojedini stručni radnici Geološkog zavoda. Medju njima izdvajamo sljedeće karte i studije:
  • Inženjersko-geološka karta SFR Jugoslavije, 1:500 000,
  • Seizmička karta SR Crne Gore, 1:200 000 sa Tumačem,
  • Seizmičnost Balkanskog poluostrva, predstavlja višegodišnji medjunarodni projekat, čiji je završni izvještaj publikovao UNESCO u Skoplju, 1974. godine,
  • Naučna istraživanja jakih zemljotresa na teritoriji SFR Jugoslavije, predstavlja medjurepubličko-pokrajinski projekat u čijoj je realizaciji učestvovalo 15 naučno-istraživačkih institucija, od 1963. do 1979. godine.