soccerbo,soccerwo,soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,superflyboots,lovecleatsCr7 Gold Cleats,Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,soccerxp,cleatsuperfly,

 
 
 
Naziv institucije: JU Zavod za geološka istraživanja

Adresa: Naselje Kruševac bb, 81000 Podgorica, Crna Gora

Telefon: (382) 20 245 453
Fax: (382) 20 245 438

E-mail: geozavod@t-com.me
 
 
Kontakt
Naziv institucije: JU Zavod za geološka istraživanja
Adresa: Naselje Kruševac bb, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon: (382) 20 245 453, (382) 20 245 438
Fax: (382) 20 245 438
E-mail: geozavod@t-com.me
Ime i prezime Telefon
Lokal
Emejl adresa
DIREKTOR
Zoran Janković

  + 382 20/245-453
  +382 20/ 245-438

102
  Zamjenik direktora
Slobodan Radusinović
+ 382 20/242 379
115
Služba za računovodstveno-finansijske poslove
Rukovodilac sektora:
Milena Cakić
 
+382 20/245 438
113
 
Sektor za rudarske radove i istražno bušenje
Rukovodilac sektora:
Savo Krunić
+382 20/242- 577
120
 
Sektor za inženjersku geologiju, hidrogeologiju,
geotehniku i koncesije za vode

Rukovodilac sektora:
Dragan Radojević
 
+382 20/201-315
105

radojevic.d@geozavod.co.me

Sektor za regionalnu geologiju, mineralne sirovine
i koncesije za mineralne sirovine
 
Rukovodilac sektora:
Darko Božović
 
+382 20/245 438
111
Lokacija Zavoda za geološka istraživanja na Google Maps.

Vebsajt administrator - kontakt podaci:
Ljiljana Vućić
vucic@seismo.co.me