soccerbo,soccerwo,soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,superflyboots,lovecleatsCr7 Gold Cleats,Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,soccerxp,cleatsuperfly,

 
 
 
Naziv institucije: JU Zavod za geološka istraživanja

Adresa: Naselje Kruševac bb, 81000 Podgorica, Crna Gora

Telefon: (382) 20 245 453
Fax: (382) 20 245 438

E-mail: geozavod@t-com.me
 
 
Geološke karte Crne Gore
Rezultati rada Geološkog zavoda Crne Gore su brojni. Predstavljaju naučnu-stručnu bazu za planiranje prostornog i održivog razvoja, korišćenje prirodnih resursa, zaštite životne sredine i za planiranje razvoja geološke struke i nauke u Crnoj Gori. Najbitniji su sledeći rezultati (karte):

* Osnovna geološka karta SFRJ za prostor Crne Gore, 1: 100.000. Štampana na 16 listova, zajedno sa Tumačima.

* Geološka karta Crne Gore, 1: 200.000. Štampana zajedno sa tumačem.

* Strukturno-tektonska karta Crne Gore, 1: 200.000 . Manuskript.

* Geomorfološka karta Crne Gore, 1: 200.000. Manuskript.

* Geohemijska karta Crne Gore, 1: 200.000, za tri medija: potočne sedimente, zemljište i matične stijene. Ukupno je analizirano 5.300 uzoraka na oko 40 elemenata. Na bazi ovih rezultata urađen je Geohemijski atlas Crne Gore.

* Geološka karta Crne Gore, 1: 50.000

Geološka karta Crne Gore, 1: 50.000 (projekat u toku). Izrada nove geološke karte Crne Gore na formacionim principima, listovi: Titograd 3, Pljevlja 1 i Pljevlja 2.
Geološka karta
Crne Gore
Metalogenetska karta
Crne Gore
Karta mineralnih sirovina
Crne Gore
Hidrogeološka karta, list Bar
Inženjersko-geološka karta, list Kotor
     
Geološke karte Crne Gore - listovi 1:100 000