Naziv institucije: JU Zavod za geološka istraživanja

Adresa: Naselje Kruševac bb, 81000 Podgorica, Crna Gora

Telefon: (382) 20 245 453
Fax: (382) 20 245 438

E-mail: geozavod@t-com.me
 
 
Galerija
Klizište Ratac
Crveni krečnjaci
Cuce
Lovćen
Komarnica
Kotor
Obla glava
Ulcinj - kvarcni pijesak
Kalcit Volujica
Lustica
Sevarina
Rijeka Crnojevića
Sušičko jezero
Vrhovi Lovćena
Skakala