Naziv institucije: JU Zavod za geološka istraživanja

Adresa: Naselje Kruševac bb, 81000 Podgorica, Crna Gora

Telefon: (382) 20 245 453
Fax: (382) 20 245 438

E-mail: geozavod@t-com.me
 
 

Događaji, saopštenja i izvještaji

Putni nalozi - 04.05.2018.

Vlada Crne Gore je na Sjednici odrzanoj 15 februara 2018. godine usvojila Uredbu o povjeravanju dijela poslova iz nadleznosti Ministarstva ekonomije JU Zavodu za geoloska istrazivanja (Sl list Crne Gore br.16/18 od 16.3.2018. godine)

Upravni akti koje ce, shodno Uredbi o povjeravanju dijela poslova iz nadleznosti Ministarstva ekonomije JU Zavod za geoloska istrazivanja, izdavati JU Zavod za geoloska istrazivanja:

1. Odobrenje za izvodjenje detaljnih geoloskih istrazivanja mineralnih sirovina
2. Odobrenje za izvodjenje detaljnih geoloskih-geotehnickih istrazivanja tla za potrebe izgradnje objekata
3. Odobrenje za izvodjenje detaljnih hidrogeoloskih istrazivanja podzemnih voda
4. Revizija izvjestaja i elaborata o rezervama mineralnih sirovina
5. Saglasnost na Elaborat o izvedenim detaljnim geoloskim-geotehnickim istrazivanjima tla za potrebe izgradnje objekata
6. Saglasnost na Elaborat o izvedenim hidrogeoloskim istrazivanjima podzemnih voda
7. Odobrenje za eksploataciju mineralnih sirovina na eksploatacionom polju
8. Odobrenje za izvodjenje radova po dopunskom rudarskom projektu
9. Odobrenje za izvodjenje radova po dopunskom rudarskom projektu
10. Saglasnost na uprosceni rudarski projekat
11. Saglasnost na nuzna odstupanja
12. Revizija glavnog i dopunskog rudarskog projekta
13. Inicijativa zainteresovanog lica za pokretanje postupka davanja koncesije

 
2018-04-04 - Putni nalozi
2018-02-03 - Putni nalozi
2018-02-03 - Javne nabavke

Prva stakeholder radionica u okviru međunarodnog projekta “safEarth”

Za potrebe promocije početka implementacije međunarodnog projekta “safEarth”, JU Zavod za geološka istraživanja, kao partner Projekta, održao je prvu stakeholder radionicu 21. Decembra 2017. u Tivtu.

Međunarodni projekat “safEarth” izabran je u okviru Prvog poziva INTERREG IPA programa prekogranične saradnje za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru 2014-2020., s temom „ Upravljanje rizikom korišćenja zemljišta izradom karata podložnosti na klizanje “.

Radionica je otvorena od strane kordinatora projekta Dragana Radojevića, dipl.inž.geologije sa uvodnim dijelom i prezentacijom o Projektu safEarth gdje su iznijete opšte karakteristike, ciljevi, zadaci, namjena i očekivani rezultati. Poseban osvrt je dat na temu „ Savremeni egzogeni procesi u Crnoj Gori i njihov uticaj na izgradnju i prostorno planiranje“ koju je prezentovala Milica Stojadinović-Miličić, dipl.inž.geologije-geotehnika. Dok je fa ze izrade karata u krupnoj i sitnoj razmjeri, i njihovu primjenu nakon završetka projekta, prezentovala Mr Neda Dević, dipl.inž.geologije, i na kraju radionice prezentovano je buduće LIDAR snimanje projektnih područja od strane kordinatora projekta Dragana Radojevića.

Radionici su prisustvovali predstavnici slijedećih institucija: Direktorat za vanredne situacije, Direkcija za saobraćaj, JP Morsko dobro i Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija za planska dokumenta.

Radionica je podstakla na dijalog, saradnju i značajnu zainteresovanost svih učesnika radionice. Ponovo su otvorena pitanja od opasnosti od klizišta odnosno odrona na području Crne Gore, do njihove identifikacije i klasifikacije, kao i neophodnosti izrade karata podložnosti na klizanje, kao i njihova implementacija u zakonsku legislativu o prostornom planiranju.

2017-04-04 ODLUKA o izboru najpovoljnije ponude po Pozivu za prodaju putničkih automobila.
 
ODLUKA može biti preuzeta ovdje.
 
2017-04-04 POZIV za otvoreni postupak prikupljanja ponuda za prodaju putničkih automobila.
POZIV može biti preuzet ovdje.
 
2016-07-22 U skladu sa obavezama organa vlasti i budžetskih potrošačkih jedinica tokom izborne kampanje, koje su propisane Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, a podrazumijevaju sedmodnevno objavljivanje izdatih putnih naloga, slijedi hronološki spisak putnih naloga za upravljanje službenim vozilima Geološkog zavoda:

PN 12.07, PN 18.07, PN 18.07.1, PN 20.07, PN 21.07, PN 22.07, PN 22.07.2, PN 23.07, PN 28.07, PN 31.07, PN 12.08.
U periodu od 1.08-7.08.2016.godine nije izdat nijedan putni nalog.
U periodu od 15.08-20.08.2016.godine nije izdat nijedan putni nalog.
PN 26.08.1, PN 26.08.2, PN 28.08. PN 31.08. PN 01.09.
U periodu od 05.09-10.09.2016.godine nije izdat nijedan putni nalog.
PN 15.09, PN 19.09, PN 26.09, PN 29.09, PN 10.10.1, PN 10.10.2, PN 12.10.1, PN 12.10.2, PN 12.10.3.

 

2016-02-25 Vodič za pristup infprmacijama u posjedu JU Zavoda za geološka istraživanja može biti preuzet ovdje.

Prilog Vodiču - Zakon o slobodnom pristupu informacijama može biti preuzet ovdje.

 
2015-08-20 Implementacija novog projekta iz oblasti mineralne ekonomije i mineralne politike - MINATURA2020
 
Zavod za geološka istraživanja, nakon uspješno realizovanih aktivnosti na projektu SNAP-SEE, u svojstvu projektnog partnera i referentnog predstavnika Crne Gore, zajedno sa još 23 partnera iz 18 država, učestvuje u implementaciji novog projekta iz oblasti mineralne ekonomije i mineralne politike MINATURA2020. Projekat se realizuje u okviru programa Horizont 2020 za istraživanje i inovacije (R&I) Evropske Komisije.
 
2015-05-28 Internacionalni skup o saradnji geoloških zavoda zemalja Zapadnog Balkana.
 
U organizaciji Geološkog zavoda Srbije, 27 maja 2015 god., u zgradi Vlade Republike Srbije u Nemanjinoj br. 11., održan je skup internacionalnog karaktera kojem su prisustvovali: delegacija EuroGeoSurveys-(EGS) iz Brisela, predvođena Generalnim sekretarom gospodinom Lukom Demikelijem kao i direktori geoloških zavoda i instituta Republike Srbije, Republike Hrvatske, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Crne Gore, kao i predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije.

Kao predstavnici Geološkog zavoda Crne Gore skupu su prisustvovali direktor Branko Žugić i zamjenik direktora Slobodan Radusinović Geološki zavod Srbije je postao punopravni član EGS organizacije od marta 2015. godine. EGS je neprofitabilna organizacija sa sedištem u Briselu, koja okuplja 37 nacionalnih geoloških zavoda i nekoliko regoionalnih zavoda u Evropi obuhvatajući oko 20 000 kolega geološke struke. Cilj ovog skupa bio je upoznavanje uloge EGS-a u evropskim razmerama, prvenstveno sa mogućnostima za saradnju zavoda. Razgovaralo se o potrebi saradnje geoloških zavoda zemalja Zapadnog Balkana.
Dr Luca Demicheli, Generalni sekretar, Celine Andrien, šef admisnistracije, Prof. dr Josip Halamić i dr Hazim Hrvatović, članovi upravnog odbora EGS-a
 
2015-05-27 Održan prvi sastanak EMODNet-Geology Jadranske grupe
 
U organizaciji Geološkog zavoda Italije, 25. i 26. maja, u Institutu za zaštitu i istraživanje zivotne sredine Italije (ISPRA) u Rimu održan je prvi sastanak EMODNet-Geology Jadranske grupe. Sastanku su pored domaćina prisustvovali predstavnici Geoloških zavoda jadranskih zemalja: Slovenije, Hrvatske, Albanije i Crne Gore.

Cilj sastanka je bio harmonizacija geoloških podataka u okviru radnih paketa projekta EMODNet-Geologija i razmatranje mogućnosti dalje sveobuhvatne saradnje i načina formiranja istraživačke mreže geoloških i drugih institucija koje mogu biti uključene u marinska geološka istraživanja Jadrana.
Učesnici sastanka EMODNet-Geology Jadranske grupe
 
2015-05-01 Izdavanje novog broja Geološkog glasnika, povodom 70 godina od osnivanja Geološkog zavoda i uspostavljanja državne geološke službe Crne Gore
 
Povodom 70 godina od osnivanja Geološkog zavoda i uspostavljanja državne geološke službe Crne Gore, Uređivački odbor Geološkog glasnika JU Zavoda za geološka istraživanja, pokrenuo je inicijativu za izdavanje novog broja tog glasila. Imajući u vidu poseban respekt prema dosadašnjim dostignućima geološke nauke i struke u Crnoj Gori, kao i pijeteta prema plejadi vrhunskih crnogorskih geologa koji su tokom prethodnih sedam decenija dali izuzetan doprinos razvoju geološke nauke i prakse u Crnoj Gori, ovo obnavljanje Geološkog glasnika Geološki zavod prepoznaje kao svoju značajnu obavezu.

U cilju pripreme kvalitetnog časopisa povodom ovog značajnog jubileja, pozivamo Vas da pružite svoj doprinos u njegovoj pripremi dostavljanjem svog naučnog ili stručnog rada, koji će nakon pozitivne recenzije, biti uvršten u časopis.
U cilju pojednostavljenja tehičkih pripremnih aktivnosti, molimo Vas da sadržaj i obim svog rada prilagodite tehničkom uputstvu koje možete preuyeti ovdje.

Radovi će se primati do 30. juna tekuće godine.

DIREKTOR Branko Žugić
Predsjednik Uređivačkog odbora Geološkog glasnika, Prof. dr Branislav Glavatović
2015-04-10 Međunarodni i nacionalni sporazumi o saradnji između Zavoda za geološka istraživanja i institucija iz Crne Gore i Evrope:
 
Međunarodni sporazumi o saradnji:
 • Sporazum o saradnji između Hrvatskog geološkog instituta - Hrvatske geološke službe i Zavoda za geološka istraživanja Crne Gore (ZGICG).
 • Sporazum o saradnji između Zavoda za geološka istraživanja Crne Gore (ZGICG) i Geološkog zavoda Republike Srbije (GZRS).
 • Sporazum o saradnji (MoU) između Zavoda za geološka istraživanja Crne Gore i Geološkog zavoda Austrije, u oblasti geonauka.
 • Sporazum o saradnji (MoU) između Zavoda za geološka istraživanja Crne Gore i IML instituta za Mineralogiju i Ekonomsku geologiju (RWTH Aachen University), u oblasti istraživanja mineralnih depozita, mineralogije i ekonomske geologije.
Sporazumi o saradnji sa institucijama u Crnoj Gori:
 • JU Zavoda za geološka istraživanja Crne Gore (ZGICG) i “Geoprojekt” Podgorica
2014-12-08 Saopštenja o projektima i međunarodnoj saradnji
* Tokom 2013. godine, ostvarena je saradnja sa međunarodnim naučno-stručnim i drugim institucijama. Naime, Zavod je ostvario saradnju sa više evropskih geoloških naučnih i stručnih institucija, kao i sa institucijama u regionu.

* U 2013. godini nastavljena je saradnja sa EuroGeoSurveys (EGS), Geološkim zavodom Austrije, Geološkim zavodom Srbije i Hrvatskim geološkim institutom sa kojima su potpisani i Momorandumi o saradnji.

* Stručnjaci Zavoda su u toku 2013. godine učestvovali u radu stručno-naučnih kongresa, simpozijuma i savjetovanja i radili na realizaciji multidisciplinarnih projekata, gdje su imali zapažene prezentacije i referate.

* U saradnji sa institucijama iz zemalja regiona i Evrope pripremljeni su zajednički predlozi projekta za podršku u finansiranju kroz različite programe (SEE, MED, IPA-Adriatic, Horizon 2020). Izdvajamo:
 • Učešće na Završnom skupu HELM Projekta, Budimpešta, Mađarska, oktobar, 2013.

 • Učešće na Eionet NRC radionici GMES - Implementacija servisa za praćenje zemljišta, Danska, oktobar, 2013.

 • Sastanci Projekta SNAP-SEE: Budimpešta, Mađarska, februar, 2013; Bečići, Crna Gora, maj 2013, Bratislava, Slovačka, novembar, 2013.

 • Projekta SNAP-SEE: Prve nacionalne konsultacije, Podgorica, septembar, 2013; Ljubljana i Zagreb, oktobar, 2013.; Beograd, januar, 2014.

 • IPA Kapitalizacioni seminar. Tivat, novembar 2013, u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija.

 • EMODNET- Projekat kick-off sastanak, Lisabon, Portugalija, januar, 2014.

 • Sastanak za pripremu IPA Adriatik projekata, Ljubljana, jun 2013.

 • 3rd AGRIMBA – AVA CONGRESS, Agrobiznis i ruralni razvoj kao globalni izazov, Univerzitet Mediteran, Crna Gora, Budva, 2013.

 • 42. Konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda-Voda, 2013, Srpsko Društvo za zaštitu voda,  Perućac, Srbija.
vvvvvvvvvvvvvvvv