soccerbo,soccerwo,soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,superflyboots,lovecleatsCr7 Gold Cleats,Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,soccerxp,cleatsuperfly,

 
 
 
Naziv institucije: JU Zavod za geološka istraživanja

Adresa: Naselje Kruševac bb, 81000 Podgorica, Crna Gora

Telefon: (382) 20 245 453
Fax: (382) 20 245 438

E-mail: geozavod@t-com.me
 
 
Biblioteka
Biblioteka Geološkog Zavoda ima posebno mjesto i značaj u razvoju Zavoda. U Biblioteci Zavoda nalazi se najveći dio geološke dokumentacije o istraživanjima Crne Gore. Sastoji se od: fonda knjiga, koji se sastoji od stručnih ali i drugih vrsta knjiga, sa preko 4.000 naslova; fonda periodike, kojeg čine časopisi iz oblasti geologije i srodnih nauka, sa oko 230 različitih naslova časopisa iz 20 evropskih i drugih država i fonda stručne dokumentacije, u kome se nalaze: programi, projekti, izvještaji, elaborati, studije i geološke karte različite razmjere - koje su uradili uglavnom stručnjaci Zavoda, što čini oko 5.000 bibliografskih jedinica.  Biblioteku čine tri fonda: fond stručne dokumentacije, periodike i fond knjiga.

* Fond stručne dokumentacije Geološkog Zavoda čini preko 3.400 dokumenata: programa, dugoročnih i godišnjih projekata, izvještaja, elaborata, studija kao i raznovrsnih geoloških i topografskih karata, matrica, fotosnimaka i drugih dokumenata vezanih za geološka istraživanja. U stručnom fondu Zavoda posebno se čuva sva geološka dokumentacija o istraživanju nafte na teritoriji Crne Gore, koju je Zavod preuzeo prilikom rasformiranja Preduzeća za istraživanje nafte »Nafta« iz Petrovca na moru, 1964 godine.

* Fond periodike čine časopisi iz oblasti geologije i srodnih nauka i predstavlja jedini takav fond u Crnoj Gori. Ovaj fond raspolaže sa 208 naslova časopisa koje Zavod dobija najviše na bazi razmjene, a manjim dijelom putem pretplate (do 1990 godine), zatim u vidu poklona od različitih biblioteka ili naučnih ustanova iz svih republika bivše SFRJ, a naročito iz Srbije.

* Fond knjiga se sastoji od 3.800 naslova. Ovaj se fond oformio kupovinom ili poklonima od biblioteka, različitih institucija ili pojedinaca
Biblioteka GeBiblioteka Geološkog zavoda