DOBRODOŠLI NA ZVANIČNU INTERNET PREZENTACIJU
JU ZAVODA ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

DOBRODOŠLI NA ZVANIČNU INTERNET PREZENTACIJU
JU ZAVODA ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

DOBRODOŠLI NA ZVANIČNU INTERNET PREZENTACIJU
JU ZAVODA ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

DOBRODOŠLI NA ZVANIČNU INTERNET PREZENTACIJU
JU ZAVODA ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

DOBRODOŠLI NA ZVANIČNU INTERNET PREZENTACIJU
JU ZAVODA ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

DOBRODOŠLI NA ZVANIČNU INTERNET PREZENTACIJU
JU ZAVODA ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

DOBRODOŠLI NA ZVANIČNU INTERNET PREZENTACIJU
JU ZAVODA ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

 

Izrada karti

Stručnjaci Zavoda aktivno se bave izradom raznih vrsta karti..

 

 

Publikacije

Stručnjaci Zavoda aktivno se bave publikovanjem naučno-stručnih radova u naučnim i stručnim časopisima i međunarodnim publikacijama..

 

 

Projekti

Zavod za geološka istraživanja učestvuje u brojnim nacionalnim i međunarodnim projektima.

 

Elaborati i projekti

Stručni Zavoda vrše izradu projekata i elaborata..

Riječ Direktora

Dobrodošli na našu zvaničnu stranicu

JU Zavod za geološka istraživanja doo ima primaran cilj da što bolje upoznamo sve resurse naše države, definišemo strukture materijala sa kojima raspolažemo i tipove zemljišta na kojima živimo, upoznamo vode sa kojima raspolažemo. Stoga geološka istraživanja predstavljaju javan isteres svih gradjana sa ciljem poboljšanja kvaliteta života i dobijanja najboljih rješenja koje se reflektuju na očuvanje životne sredine.  Pored toga što smo Institucija koja se bavi poslovima u javnom interesu, takodje je orijentisana prema javnom i privatnom sektoru.

Za potrebe javnog sektora saradjujemo sa Ministarstrvom ekonomije, koje nam je ujedno i resorno, kao i sa ostalim institucijama u sistemu, za koje radimo projekte i elaborate. Isto radimo i za privatni sektor, za koji pored izrade projektata, elaborata, radimo i laboratorijska istraživanja sa ciljem utvrdjivanja fizičkih i hemijskih svojstava.

Pored zadataka i poslova koje obavljamo u okvirima Crne Gore, imamo i intezivnu saradnju sa medjunarodnim i regionalnim institucijama. Aktivno učestvujemo na raznim medjunarodnim projektima.

KONGRES GEOLOGA CRNE GORE

1. Kongres geologa Crne Gore sa međunarodnim učešćem bit će održan od 14.-16. maja 2020. godine u hotelu “Budva”, Slovenska Obala, Budva 

Obavještavamo sve zainteresovane učesnike da je produžen rok za dostavljanje apstrakata za 1. kongres geologa Crne Gore do 31.03.2020. godine.

OBAVJEŠTENJE

Poštovani prijatelji i kolege,

nakon prvobitnog odlaganja Prvog Kongresa geologa Crne Gore sa međunarodnim učešćem, usled epidemije virusa CoVid-19, obavještavamo vas da je na sastanku Organizacionog odbora kongresa, određen novi termin održavanja kongresa u prvoj  polovini maja 2021. godine, sa istim uslovima i sekcijama koje su planirane za ovu godinu. Internet stranica i dalje ostaje otvorena za prijem apstrakata do 31. marta 2021. godine, sa nadom da ćemo zbog ovog odlaganja organizovati bolji i masovniji skup. Takođe obaveštavamo sve kolege koji su ranije poslali svoje apstrakte, da su njihovi apstrakti prihvaćeni i biće uvršteni u program kongresa.

Ostanite zdravi i bezbedni, nadamo se viđenju i druženju u maju 2021!

Organizacioni odbor

Međunarodni projekti

SIMONA je Evropski projekat u okviru Dunavskog transnacionalnog programa Interreg (DTP), sufinansiran od strane Evropske unije. Partnerstvo SIMONA čini 17 punopravnih partnera (11 ERDF, 4 IPA i 2 ENI) i 12 pridruženih partnera (ASP), što je vrlo uravnoteženo i snažno predstavljanje

Domaći projekti

U okviru brojnih nacionalnih projekata Zavod za geološka istraživanja obavlja opšta, tematska, geoekološka i razvojna istraživanja.

Najnovija obavještenja

Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava prikupljanjem ponuda broj poziva 03/21

Prodavac: JU Zavod za geološka istraživanja Podgorica, Naselje Kruševac bb, 81 000 Podgorica. Predmet prodaje: Strug za narezivanje metala, početna cijena 1.500,00 €. U…>>

Continue reading "Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava prikupljanjem ponuda broj poziva 03/21"

Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava  prikupljanjem ponuda broj poziva 02/21

Prodavac: JU Zavod za geološka istraživanja Podgorica, Naselje Kruševac bb, 81 000 Podgorica. Predmet prodaje: Putnički automobil PG-CG H85, Marka: Land rover, Tip-model: Defender…>>

Continue reading "Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava  prikupljanjem ponuda broj poziva 02/21"

Obavještenje o prodaji osnovnih sredstava

Nakon sprovedenog postupka prodaje osnovnih sredstava prikupljanjem ponuda broj 01/21, JU Zavod za geološka istraživanja Podgorica objavljuje Odluku o prodaji teretnog vozila, broj 04-1209/4…>>

Continue reading "Obavještenje o prodaji osnovnih sredstava"

Najnovije vijesti

Inovativna radionica DIM ESEE-2: Inovacije u istraživanju 20. – 22. oktobar 2021.

Mjesto održavanja: IUC Dubrovnik, Hrvatska – sa mogućnošću online učešća (hibridni način)  Da li ste stručnjak za mineralne sirovine u sledećim oblastima: geologija, geološko inženjerstvo,…>>

Continue reading "Inovativna radionica DIM ESEE-2: Inovacije u istraživanju 20. – 22. oktobar 2021."

Sastanak direktora Zavoda za GI CG u Geološkom zavodu Srbije u Beogradu

Direktor JU Zavoda za Geološka istraživanja CG – Novo Radulović je posjetio u Beogradu kolege iz Geološkog zavoda Srbije – Dragomana Rabrenovića i Jelenu…>>

Continue reading "Sastanak direktora Zavoda za GI CG u Geološkom zavodu Srbije u Beogradu"